Velkommen til oss

Samtaleterapi Drammen AS er en privat psykisk helsetjeneste. Vi tilbyr hjelp til enkeltpersoner, par og familier. Det står sentralt i praksisen vår at vi har en solid faglig, juridisk og etisk forankring. Vi vektlegger kort ventetid og samarbeid med den eller de personer det gjelder i et hjelpetilbud hvor viktige kjennetegn er fleksibilitet og empati.

Terapeutene våre er erfarne, fagsterke og dypt engasjerte.
Vi tror på medmenneskelighet kombinert med en sterk faglig profil.
Vi møter mennesker vi skal bistå i deres hjem eller på kontorene våre. Samtaler kan også foregå i kombinasjon med gåturer. Avtaler gjøres dagtid, kveldstid og i helger.